Shift שיפט

 ·        

שיעור 1

גינה מרהיבה

מחלק מהחיים אנחנו נהנים, ואת חלקם - אנחנו פשוט לא סובלים... מבלי להיות נאיבי, האם ייתכן לראות רק את הטוב שבכל דבר? איך אפשר לגלות את הניצוץ החיובי בזקנה, בעבודה, במאבקים - אפילו ביהירות, רוע ומוות? הבנה מעמיקה של המציאות חושפת עולם משופע בהזדמנויות, שבו שוררים רק חיובי וטוב.·        

שיעור 2

מימוש הפוטנציאל

הנשמה אינה גן רצסיבי )נסגני(. בכל תנועה של הגוף, באה לידי ביטוי המושלמות שטבועה בה. גילוי האמת הזו עשוי לא רק להעצים את ההערכה העצמית ולשפר את מערכות היחסים שלנו, אלא גם להוביל אותנו לדרוש מעצמנו יותר ולהגדיר מחדש את קצה גבול יכולותינו.·        

שיעור 3

תזכורת משימה

אנו כה דומים, ועם זאת - כה שונים. לכל אחד ואחת מאתנו הוענקה מערכת ייחודית של כישרונות ונסיבות משום שישנה משימת חיים אישית ומסוימת שעל כל אחד ואחת מאתנו למלא. כיצד נבין מתוך "סט הכלים" שניתן לנו, מהי התכלית הפרטנית שלנו בעולם?·        

שיעור 4

מונהג או מנהיג?

מי הוא המאמין האידיאלי? החסיד הנאמן המתבטל בהכנעה בפני רצונה של ישות עליונה? או זה שממזג, מפנים ומטמיע את אמונותיו - מתוך כוונה להצמיח מערכת יחסים אישית עם אלוקים, ולהפוך למנהיג בזכות עצמו? שיעור זה בוחן את יסודות התפיסה שלנו ביחס לדת ואמונה.·        

שיעור 5

יתרונות הכישלון

כולנו טועים. כאלה הם החיים. אולם, מדוע נועדו העניינים להתנהל כך? שיעור זה מגלה כיצד הכישלון אינו חריגה מהתכנית המקורית של הבריאה, כי אם המכשיר שבאמצעותו מושגת הצלחה מהסוג הנעלה ביותר·        

שיעור 6

לפקוח את העיניים

סוף סוף נמצאת תכלית הבריאה בהישג יד. למרות מתיחות שקיימת בחלק מהמקומות, מתרחשים שינויים מהפכניים בטכנולוגיה, בפוליטיקה וברוח האדם - שרבים מהם מהווים סימנים לגאולה ממשמשת ובאה ברוח חזון הנביאים. כיצד נעורר עצמנו להכיר במציאות המתפתחת הזו, כדי להיטען בכוחות לקראת הישורת האחרונה לפני קו הגמר?